Tidsskjema - Sprint KM del II Fra 11 år tom senior
Heat Nr Heat nr 
1 G12 Semifinale 1 12:30:00
2 G12 Semifinale 2 12:32:00 44 G12 Finale 14:21:00
3 G12 Semifinale 3 12:34:00
4 G11 Semifinale 1 12:37:00
5 G11 Semifinale 2 12:39:00 45 G11 Finale 14:24:00
6 G11 Semifinale 3 12:41:00
7 J12 Semifinale 1 12:44:00
8 J12 Semifinale 2 12:46:00 46 J12 Finale 14:27:00
9 J12 Semifinale 3 12:48:00
10 J11 Semifinale 1 12:51:00
11 J11 Semifinale 2 12:53:00 47 J11 Fnale 14:30:00 REGLER for Semi og finaler
1-8 deltakere: Direkte til finale (6 Stk i finalen)
12 G14 Semifinale 1 12:56:00 9-14 deltakere: To semifinaler der de 3 beste  i hvert heat går til finale  (6 Stk i finalen)
13 G14 Semifinale 2 12:58:00 48 G14 Finale 14:33:00 15-26 deltakere Tre semifinaler der de 2 beste  i hvert heat går til finale (6 Stk i finalen)
14 G14 Semifinale 3 13:00:00 27-30 deltakere: Fire semifinaler der de 2 beste i hvert heat går til finalen (8 stk i finalen)
15 G14 Semifinale 4 13:02:00 Mvet - M19/20 går sammen i finalen- skilles klassevis på resultatlista 
K17 -K18 går sammen i finalen- skilles klassevis på resultatlista
16 G13 Semifinale 1 13:05:00
17 G13 Semifinale 2 13:07:00 49 G13 Finale 14:36:00
18 G13 Semifinale 3 13:09:00
19 J14 Semifinale 1 13:12:00
20 J14 Semifinale 2 13:14:00 50 J14 Finale 14:39:00
21 J14 Semifinale 3 13:16:00
22 J13 Semifinale 1 13:19:00
23 J13 Semifinale 2 13:21:00 51 J13 Finale 14:42:00
24 J13 Semifinale 3 13:23:00
25 G16 Semifinale 1 13:26:00
26 G16 Semifinale 2 13:28:00 52 G16 Finale 14:45:00
27 G15 Semifinale 1 13:31:00
28 G15 Semifinale 2 13:33:00 53 G15 Finale 14:48:00
29 G15 Semifinale 3 13:35:00
30 J15 Semifinale 1 13:38:00
31 J15 Semifinale 2 13:40:00 54 J15 Finale 14:51:00
32 M18 Semifinale 1 13:43:00
33 M18 Semifinale 2 13:45:00 55 M18 Finale 14:54:00
34 M18 Semifinale 3 13:47:00
35 Menn Senior Semifinale 1 13:50:00
36 Menn Senior Semifinale 2 13:52:00 56 Menn Senior Finale 14:57:00
37 Mvet - M19/20 Semifinale 1 13:55:00
38 Mvet - M19/20 Semifinale 2 13:57:00 57 Mvet - M19/20 Finale 15:00:00
39 K17 -K18 Semifinale 1 14:00:00
40 K17 -K18 Semifinale 2 14:02:00 58 K17 -K18 Finale 15:03:00
FINALER
REGLER for Semi og finaler  
41 J16 Finale 14:12:00 1-8 deltakere: Direkte til finale (6 Stk i finalen)
9-14 deltakere: To semifinaler der de 3 beste  i hvert heat går til finale  (6 Stk i finalen)
42 M17 Finale 14:15:00 15-26 deltakere Tre semifinaler der de 2 beste  i hvert heat går til finale (6 Stk i finalen)
27-30 deltakere: Fire semifinaler der de 2 beste i hvert heat går til finalen (8 stk i finalen)
43 KSEN-KVET-K19/20 Finale 14:18:00 Mvet - M19/20 går sammen i finalen- skilles klassevis på resultatlista 
K17 -K18 går sammen i finalen- skilles klassevis på resultatlista