KM søndag 23.mars 2014

 

Fellesstart med skibytte

Klassisk første del – skibytte/teknikkbytte – friteknikk andre del

Regler:

·       Det er fritt valg av startspor

·       Alle må gå innom sin skiftebås.
Skiftebåsnummer er samme som startnummers to siste siffer.
eks: startnummer 10 har skiftebåsnr 10, startnr.116 har skiftebåsnr.16

·       Teknikkskifte fra klassisk til friteknikk kan skje fra strek før inngang til skiftebås-området.

·       11 – 16 år kan bytte ski og staver (må ikke bytte)

·       17 år – senior og veteran må bytte ski (kan bytte staver)

·       Skifte av ski og staver må skje inne i skiftebåsen.
Ski og staver må legges igjen inne i skiftebåsen.
Løperen kan ikke motta hjelp til skifte av ski og staver.

 

 

 

Tidsplan for start i klassene og åpning av båser

 

Klasse

Starttid

Distanse

Skiftebås klar fra

G 12

11:00

1 + 1

10:50

G 11

11:02

1 + 1

10:50

J 12

11:10

1 +1

10:50

J 11

11:12

1 + 1

10:50

G 14

11:35

2 + 2

11:20

G 13

11:37

2 + 2

11:20

J 14

11:39

2 + 2

11:20

J 13

11:40

2 + 2

11:20

G 16

12:10

3 + 3

11:55

G 15

12:12

3 + 3

11:55

J 16

12:14

3 + 3

11:55

J 15

12:16

3 + 3

11:55

M sen

12:45

10 + 10 (2x5)

12:32

M 19-20

12:45

10 + 10 (2x5)

12:32

M 18

12:47

7 + 7 (5+2)

12:32

M 17

12:47

7 + 7 (5+2)

12:32

M veteran

12:49

5 + 5

12:32

K 17

12:49

5 + 5

12:32

K 18

12:49

5 + 5

12:32

K 19-20

12:49

5 + 5

12:32

K sen

12:49

5 + 5

12:32

K veteran

12:49

5 + 5

12:32